Bestill gratis befaring av det du ønsker utført.

Maling innvendig

Maling utvendig

Hagearbeid, rydding og bortkjøring

Servicetjenester

Flytting (starter i Oktober)

Smømåking

Utførte topp arbeid med å grave ut litt på tomta for ekstra biloppstillingsplass.

Arne Petter, Kunde i Bamble