Utført maling og sparkling av nybygg på Heistad – Porsgrunn